U bent hier

Nieuws over uitkomsten LEGATO-HD studie

In een onderzoek uitgevoerd door Teva Pharmaceuticals, bekend als de ‘Legato-HD studie, is geconcludeerd dat het middel Laquinimod niet helpt bij het tegengaan van motoriekproblemen als gevolg van Huntington. Het middel Laquinimod werkt temperend op het immuunsysteem, dat een verhoogde activiteit lijkt te hebben bij Huntington-patiënten. Het eerste doel van het onderzoek, het vertragen van de motorische achteruitgang na 12 maanden behandeling, is helaas niet gehaald.

Eén van de secundaire doelen van de studie, het verminderen van hersenatrofie (het krimpen van de hersenen), werd wel positief voltooid. Hoe groot het effect is, en wat dus potentiële impact van een Laquinimod behandeling kan zijn, is nog niet bekend. De uitslag wordt door Teva Pharmaceuticals dan ook met voorzichtigheid ontvangen. In zijn totaliteit wordt de proef als een succes gezien. Het doel van de test, het vertellen of de behandeling met Laquinimod al dan niet helpt bij het onderdrukken van motorische achteruitgang, is behaald. Ondanks een negatief resultaat een en succesvolle proef.

Klik hier voor het complete artikel.